Lover og regler

Norges Minigolf Forbund

LOVER OG REGLER FOR NMF

  • Lover for NMF
  • Spille- og baneregler skal følge WMFs internasjonale regler. Trykk på denne link for å lese disse reglene.

(oversetting er under bearbeiding)